LIST OF TGTs :  2018-19

Principal             –                  Mr Paramjit Singh    

Vice Principal     –                Mrs Gosha Liberhan

 

T G T s  (Regular)  
1 Mrs Shashi Malhotra         (Maths) Civ 13 Mrs Sudha Kushwaha         (Hindi) Civ
2 Mrs Neeru Anand                 (Bio) Civ 14 Mrs Neelam Kumari             (Hindi) Civ
3 Mrs Sangeeta Wadhawa   (Hindi) Civ 15 Mrs Parminder Kaur             (S.St) Offr
4 Mrs Savita Chopra             (Hindi) Civ 16 Mrs Sarita Vaid                     (Hindi) OR
5 Mrs Shashi Verma            (Maths) Civ 17 Ms Anita Sharma                  (Sc) Civ
6 Mrs Sonia Dua                     (Eng) Civ 18 Mrs Swati Bahal                    (Maths) Civ
7 Mrs Madhuri Mohan       (Physics) Civ 19 Mrs Deepa Goyat                 (S.St) Offr
8 Mrs Deepa Chaudhary         (S.St) Civ 20 Mrs Priyam Kumari              (S.st) Civ
9 Mrs Mamta M Chaudhary     (Eng) Civ 21 Mr Raj Kamal                      (Hindi) Civ
10 Mrs Jasbir Brar                     (Eng) Offr 22 Ms Reeta Ranui                    (Maths) Civ
11 Mrs Usha Dhingra              (Hindi) Civ 23 Mr Rajmani Upadhyay        (Sanskrit) Civ
12 Mrs Sunita Dutta               (Maths) Civ 24 Ms Kriti Sharma                   (English) Civ
13 Mrs S N Hazra                  (Chem) Civ 25. Mrs Anuradha Kapur           (Science) Offr
14 Mr Sanjeev Sharma          (Chem) Civ 26. Ms Pooja Dahiyal                (Maths) Civ
15 Mrs Arti Madhok                 (Hindi) Civ 27. Ms Sarita Dhawan               (Maths) Civ
16 Mrs Mitali Puri                   (Maths) Civ 28. Ms Yogita Sharma               (Hindi) Civ
17 Mrs Manisha                     (Maths) Civ 29 Mrs Yamini Prashar           (Sanskrit) Civ
18 Mrs Ritu Arora                  (Hindi) Civ 30 Ms Taranjit Kaur                (Sanskirt) Civ
19 Mr Rajeshwar Bhardwaj (Science) Civ 31. Ms Amrit Kaushal                (Sanskrit) Civ
20 Mrs Tripti Sharma            (Eng) Offr
21 Mrs Dimple Kochhar        (Maths) Civ
22 Mrs Arvind Kaur              (Maths) OR
23 Mrs Aparna Mathur         (S.St) Civ
24 Miss Shalini Sharma       (Sc) Offr
25. Mrs Shashi K Sharma     (Eng) Offr Adhoc
TERM BASED 1. Mrs Anita Sharma                   (Eng) Offr
1 Ms Pooja Thakur                  (Maths) Civ 2. Mrs Karamjit Kaur                   (S.St) JCO
2. Mrs Poonam Madan            (Eng) Civ 3. Mrs Neha Sharma                   (Science) Civ
3. Miss Sarabjit Kaur               (Eng) Civ 4. Mrs Rashmi Ahuja                  (Sciene) Civ
4. Mrs Saravdeep Kaur           (Eng) Civ 5. Mrs Geeta Wadhera              (English) Civ
5. Mrs Shweta Shah               (S.St) Civ 6. Mr Amandeep Kaushish        (Hindi) Civ
6. Mrs Minakshi Chauhan       (S.St) Civ 7. Mr Satender Singh                 (Hindi) Civ
7. Mrs Daljit Kaur                    (Science) Civ 8. Mr Pawan Kuamr                  (S.St) Civ
8. Mrs Rajnit Kaur                   (Sc) Offr 9. Mrs Ghanshikha Sharma       (Sc) Civ
9. Mrs Suman Lata                  (Maths) Offr
10 Ms Neha Mittal                     (Maths) Civ
11 Mr Ankit Sharma                  (Maths) Civ
12 Mr Vivek Sharma                (Sanskrit) Civ

 

 

Work Exp Teachers (Comp & Counsellor)

 

1 Dr (Mrs) Seema Tanwar

Counsellor  TB

Civ 4. Mr Arun Kumar           (Comp)     TB Civ
2. Ms Mani Koul (Counsellor)       TB Civ 5. Mrs Navpreet Kaur    (Comp)      TB Civ
3. Mrs Neetu Saini          (Lib)      TB Civ 6. Mrs Harpreet Kaur     (Lib)           TB Civ
4. Mrs Arti Rathour       (Lib)        TB